تبلیغات
شبکه ملی رسانه ها وارتباطات ایران - كمیسیون علمی و آموزشیشبكه ملی رسانه وارتباطات تشكل های غیر دولتی ایران
   

 وبلاگ من ...

 3 وبلاگ من

 3 ایمیل من

 

وضعیت یا هو

 

[YahooOnline(1z4)]

 

 

لینکستان

 

 3 http://mahmoodspace.blogfa.com

 

 3 hajili.com

 

 3 کمیسیون علمی آموزشی

 

 3 نمایندگی شبکه در خراسان

 

 3 نشریه الکترونیکی موج

 

 3 شبکه مجازی سازمان های غیردولتی ایرانی

 

 3 پرتال فناوری اطلاعات

 

 3 جامعه اطلاعاتی ایران

 

 3 فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

لینکدونی

 

آرشیو لینكدونی

 

جستجو

  

جستجو در بلاگ

 

آمار وبلاگ

 

بازدیدهای امروز : [cb:stat_today_view]

بازدید های دیروز : [cb:stat_yesterday_view]

كل مطالب : [cb:stat_total_post]

كل نظرها :

كل بازدید ها : [cb:stat_total_view]

 

.........................................

 

 

  <كمیسیون علمی و آموزشیشبكه ملی رسانه وارتباطات تشكل های غیر دولتی ایران

 

كمیسیون علمی و آموزشی

شبكه ملی رسانه وارتباطات تشكل های غیر دولتی ایران

 مقدمه :

جهان امروز،جهان پیشرفتهای گوناگون درعرصه فناوری واستفاده ازآن درحوزهای  مختلف ازجمله حوزه آموزش ومسائل آموزشی است. پیشرفت های یادشده موجب گردیده تابازنگری شیوه های آموزشی وتلاش برای یافتن شیوه های نوین، به ضرورتی انكارناپدیرازعصر ما تبدیل گردد.ازسوی دیگر،تجربه های گوناگون درجهان ازكشورهای توسعه یافته تاكشوری درحال توسعه درزمینه بكارگیری روشهای متنوع ونوین درامرآموزش، ضرورت یاد شده درپردازش این روش هارابرای همگان دوچندان می نماید.

شیوه های كلاسیك آموزش به دلیل وابستگیهای خودبه مولفه های همچون محیط فیزیكی، تعداد آموزش دهندگان متناسب باشماری محدودازآموزش گیران ومواردی ازاین دست،فاقدامری لازم درسطح كل جمعیت بودكه حاصل آن درنبودفرصت های برابرآموزشی برای همگان تجلی می یافت. وابستگی های متقابل جهانی باتاروپودی ازارتباطات درظرفی باعنوان فرآیند جهانی شدن، تجارب همگان رادرمقابل دیدگان همگان قرارمی دهندواین دیدن هادرعرصه آموزش به شتاب گرفتن رشدوتوسعه آموزشی كشورهایی كه فعالانه درتولیدوبازتولیدسیاست های آموزشی می كوشند، خواهدانجامید. 

از رهگدرآنچه بیان گردید، رسانه با دارابودن مجموعه ای ازویژگی های همچون جذابیت، فراگیری ودسترسی آسان ودائم، به سرعت به یكی ازمهمترین ابزارهای آموزشی دردنیای امروزتبدیل گردید. درك این مهم از سوی شبكه ما را برآن داشت كمیسیون علمی آموزشی شبكه را با استراتژی و اهداف ذیل راه اندازی نماییم .

رسالت:

كمیسیون علمی و آموزشی

شبكه ملی رسانه وارتباطات تشكل های غیر دولتی ایران

 مقدمه : 

جهان امروز،جهان پیشرفتهای گوناگون درعرصه فناوری واستفاده ازآن درحوزهای  مختلف ازجمله حوزه آموزش ومسائل آموزشی است. پیشرفت های یادشده موجب گردیده تابازنگری شیوه های آموزشی وتلاش برای یافتن شیوه های نوین، به ضرورتی انكارناپدیرازعصر ما تبدیل گردد.ازسوی دیگر،تجربه های گوناگون درجهان ازكشورهای توسعه یافته تاكشوری درحال توسعه درزمینه بكارگیری روشهای متنوع ونوین درامرآموزش، ضرورت یاد شده درپردازش این روش هارابرای همگان دوچندان می نماید.

شیوه های كلاسیك آموزش به دلیل وابستگیهای خودبه مولفه های همچون محیط فیزیكی، تعداد آموزش دهندگان متناسب باشماری محدودازآموزش گیران ومواردی ازاین دست،فاقدامری لازم درسطح كل جمعیت بودكه حاصل آن درنبودفرصت های برابرآموزشی برای همگان تجلی می یافت. وابستگی های متقابل جهانی باتاروپودی ازارتباطات درظرفی باعنوان فرآیند جهانی شدن، تجارب همگان رادرمقابل دیدگان همگان قرارمی دهندواین دیدن هادرعرصه آموزش به شتاب گرفتن رشدوتوسعه آموزشی كشورهایی كه فعالانه درتولیدوبازتولیدسیاست های آموزشی می كوشند، خواهدانجامید.  

از رهگدرآنچه بیان گردید، رسانه با دارابودن مجموعه ای ازویژگی های همچون جذابیت، فراگیری ودسترسی آسان ودائم، به سرعت به یكی ازمهمترین ابزارهای آموزشی دردنیای امروزتبدیل گردید. درك این مهم از سوی شبكه ما را برآن داشت كمیسیون علمی آموزشی شبكه را با استراتژی و اهداف ذیل راه اندازی نماییم .

رسالت: 

با تكیه براهداف كلی شبكه ملی رسانه و ارتباطات ایران و با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه در سازمان ها ی غیر دولتی ونیرو های متخصص و توانمند در شبكه وهمین طورتامل بادیگر سازمانهای دولتی وخصوصی، افزایش توان علمی وسطح آگاهی جامعه درراستای توسعه علمی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی واقتصادی كشوررابه عنوان رسالت خویش برگزیده است.  

 اهداف: 

1 : ایجاد فرصت های برابربرای افراد وگروه ها جامعه باهدف تكمیل كاستی های نظام آموزش كشوراز ابتدایی ترین سطح  تاعالی ترین آن وبه منظورارتقاء كیفی وكمی آموزش های رسمی شامل سطوح دانش آموزی ودانشجویی.

2: گسترش آموزش های عمومی ومهارت های زندگی درزمینه های گوناون بااولویت مستقیم بودن واستمرارداشتن درراستای طرح فرهنگ عمومی .     

3: ایجاد  شرایط مناسب برای ارائه آموزش های تخصصی وعمومی به منظوربالابردن كیفیت مهارت های فردی وگروهی بانقش آفرینی در جهت رفع كاستی های نظام آموزشی مهارتی  و ارتقاء سطح بهره وری نیروی كار.

اهم سیاستها: 

 حركت درراستای دستیابی به اهداف، شبكه آموزش به سوی طراحی، تنظیم واجرای سیاستهای متناسب رهنمون می سازد. از این رهگذر ، مجموعه ای از سیاست های زیر با كاركرد یادشده ، به عنوان سیاست های شبكه آموزش تعریف شده است.

1 – تبیین پیش نیازهای توسعه فرهنگی ، اجتماعی ،  اقتصادی و سیاسی با تأكید بر حفظ هویت فرهنگی و وحدت ملی .

2- نگاهی منطقی به نقش آموزش در جهان امروز و حركت با رویداد های نوین و جهت گیری باتكیه بر پیشرفت دانش و فناوری .

3 – طراحی الگو های آموزشی مبتنی براصل  مخاطب سنجی  .

 تعامل با سایر دستگاهها: 

گستره فعالیتهای شبكه آموزش، تعاملی اجباری ولازم رابامحیط بیرونی طلب می كند كه طرف دوم تعامل یادشده، دستگاه های مختلف كشوری به ویژه رسانه ملی ودیگر ابزار های ارتباط جمعی كه به نوعی در این فرایند تاثیر گذار وتصمیم ساز می باشند. 

 

 

نوشته شده توسط مدیریت در  جمعه 27 آبان 1384  و ساعت 11:11 ق.ظ

   ویرایش شده در جمعه 9 دی 1384 ساعت11:12 ق.ظ

 

() نظر

 


  مطالب پیشین ..

 3 حمایت گسترده از کنفرانس بانکداری الکترونیکی [بانکداری الکترونیک]

 3 7 گام اساسی برای موفقیت برنامه‌ها در روابط عمومی

 3 زنان و توسعه ، وبلاگ و قدرت

 3 اولین کارگاه تخصصی "جنبه های الگوریتمی و اقتصادی، سیستم های شبکه ای و اینترنتی

 3 گزارش عملکرد سال ۱۳۸۴ وبلاگ

 3 مدیریت منابع انسانی

 3 کتاب های تازه: ترجمه متون یونسکو درباره جامعه اطلاعاتی

 3 واقعیت هاى ارتباطات غیركلامى

 3 فعالیتهای WSIS درسال 2006 نیز ادامه خواهد یافت

 3 سرزمین هایی با مرزهای شیشه ای (نقدی بر امپریالیسم رسانه ای)

 3 امپریالیسم فرهنگی در اینترنت

 3 وبلاگ رسانه ای كوچك حامل تحول

 3 اینترنت در ایران

 3 فناوری اطلاعـات، رویكردی نوین در اشتغال زایی

 3 روش های نامشروع روابط عمومی در جهان